Afkorting CMS

U zult de afkorting CMS vast tegengekomen zijn tijdens het orienteren op een nieuwe website. Een CMS (voluit: content management systeem) is bedoeld om het beheer van de digitale content op uw website te vereenvoudigen. Wanneer u van een CMS pakket gebruikmaakt, dan zult u de website kunnen beheren vanuit een betrekkelijk eenvoudig te gebruiken beheerpaneel.

Minder fouten maken met een CMS

Een CMS zorgt ervoor dat u minder fouten maakt. Een goed content management systeem zal namelijk de tekst en de opmaak van elkaar scheiden. In veel gevallen vult u in het beheerpaneel de gewenste tekst als platte tekst in en zal het CMS pakket ervoor zorgen dat deze tekst in de juiste opmaak op de website wordt weergegeven. Het gevolg hiervan is dat u als schrijver op uw website geen HTML of CSS kennis hoeft te hebben. HTML en CSS zijn de opmaaktalen waarmee u zou moeten werken wanneer u geen gebruik van een CMS pakket of een ander type website builder pakket zou gebruiken.

Een onderhoudbare website met een CMS

Zou u geen gebruik maken van een CMS systeem, dan zou u voor iedere pagina op uw website een apart HTML bestand op de webhosting moeten aanmaken. Wanneer u regelmatig website inhoud toevoegt zullen er al snel veel HTML bestanden nodig zijn, waardoor onderhoud aan de website al snel lastig wordt. Bij een CMS pakket wordt er een centraal stukje broncode uitgevoerd wanneer er een bezoeker op de website komt. Deze broncode zoekt in de database de juiste website inhoud bij de door de bezoeker opgevraagde pagina.

Er wordt 1 bestand aangeroepen (die eventueel ook weer andere bestanden met functies inlaadt) die de gegevens uit de database ophaalt. Dit is een stuk beter onderhoudbaar dan wanneer u op een gegeven moment honderden HTML bestanden moet aanmaken. Stel dat u op iedere pagina contactgegevens wilt tonen en deze gegevens veranderen na enige tijd, dan zou u dit in ieder HTML bestand moeten aanpassen zonder CMS pakket. Bij een CMS pakket kunt u de contactgegevens op een centrale plek aanpassen, waarna de meest recente contactgevens direct op iedere pagina worden weergegeven.

Het beheer is gemakkelijker overdraagbaar met een CMS

Wordt er gebruik gemaakt van een CMS systeem, dan is het beheer van de website gemakkelijker over te dragen aan iemand anders. Gebruikt u geen CMS pakket en ook geen andere vorm van website builder, dan zullen alleen mensen met HTML en CSS kennis de website kunnen onderhouden.